Concerten

Concerten

10 december 2022
Hillegondakerk - Kerkstraat 43, Rotterdam

Christmas Carols

dirigent:
Wim van Herk
begeleiding:
Kees van Dijk
 
Inloop vanaf 15.30 uur.
Eerste consumptie gratis.
aanvang 16:00 uur - entree € 12,00
13 mei 2023
Bergsingelkerk - Bergsingel 150, Rotterdam

Arvo Pärt
Hendrik Andriessen
Herman Strategier
Edward Elgar

dirigent:
Wim van Herk
aanvang 16:00 uur - entree