Mededelingen 23 april 2019

Mededelingen 23 april 2019

Mark is deze repetitie verhinderd en de voor vandaag geplande stemtesten zijn ook niet doorgegaan. Binnenkort zal in overleg met de zangcoach Leonore Engelbrecht hiervoor een nieuwe datum worden gezocht.

Bert Smit heeft op 9 april de repetitie verlaten. Nadien heeft hij laten weten dat hij om diverse redenen niet meer terugkomt als koorlid en evenmin als penningmeester. In het bestuur hebben we nu geen penningmeester meer. Gelukkig heeft Sonja Bakker zich bereid verklaard om tot het einde van dit jaar de financiën te beheren.

In overleg met Mark is besloten om het concert van de Elias uit te stellen naar maart 2020. De precieze datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Prinsekerk; daarover krijgen we binnenkort uitsluitsel. De Johannes Passion die voor Paas-zaterdag gepland stond, gaat dan niet door.

Het verzoek tot verlenging (“bestendiging”) van ons predikaat Koninklijk is gehonoreerd. Wij mogen dus K COV blijven heten.

Cees Speelman is na een aantal maanden revalideren van zijn heupoperatie vanavond weer aanwezig.