Donateurs

Donateurs

Als oratoriumliefhebber kunt u uw waardering voor Halleluja laten blijken door donateur te worden en zo mee te bouwen aan de toekomst van ons koor.

Er zijn twee mogelijkheden: een jaarlijkse donatie of een eenmalige gift.

Jaarlijkse donatie

De minimale bijdrage voor een donateurschap bedraagt € 50,- per jaar. Als tegenprestatie ontvangt u voor twee uitvoeringen per jaar één gratis toegangsbewijs per concert, alsmede een programmaboekje én een gereserveerde plaats.

Aanmelden als donateur kan telefonisch via 06 – 4138 9580 of per e-mail: sponsoringhalleluja@gmail.nl

Eenmalige gift

Het is ook mogelijk het koor eenmalig te steunen door een bedrag over te maken op NL42 INGB 0004 1674 51 t.n.v. KCOV Halleluja te Rotterdam, onder vermelding van ‘gift Halleluja’.

ANBI regeling

Giften aan goede-doel-instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Deze regeling is ook van toepassing op donaties aan KCOV Halleluja. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Klik hier voor de meest recente jaarrekening