Organisatie

Organisatie

Bestuurssamenstelling

 

 

voorzitter: Elsemarie van Daalen
penningmeester: Madeleine Tilanus-Linthorst
secretaris: Anja Sorber
ledenadministratie: Elsine Sijsma-Naessens
concertzaken: Constance Starrenburg

Contactgegevens

E-mail: secretaris@kcovhalleluja.nl
Website: www.kcovhalleluja.nl
Telefoon: 010 – 2121 888

Doelstelling

 1. De Vereniging heeft ten doel de koorzang te ontwikkelen en te verheffen.
 2. De middelen, waarmee de vereniging haar doel wil bereiken zijn:
  1. het houden van repetities;
  2. het geven van openbare uitvoeringen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen;
  3. het houden van een muziekbibliotheek;
  4. het aanwenden van alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De Vereniging streeft ernaar om jaarlijks tweemaal een openbare uitvoering te geven van een oratorisch muziekwerk.

Activiteiten

Het koor repeteert op dinsdagavond in de kapel van de Prinsekerk, Schepenstraat 69 te Rotterdam-Blijdorp.

Financiën

Leden van de Vereniging betalen een contributie van € 30,- per maand.
Voor de concerten wordt een toegangsprijs gevraagd.
Verder heeft de Vereniging een aantal donateurs en worden fondsen geworven bij diverse stichtingen, bedrijven, instellingen en particulieren.
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar activiteiten, de vereniging heeft geen personeel in dienst.

ANBI status

Het koor heeft de ANBI status. Giften aan goede-doel-instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Deze regeling is ook van toepassing op donaties aan KCOV Halleluja. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Klik hier voor de meest recente jaarrekening


Kamer van Koophandel nr: 40341919

RSIN/Fiscaal nr: 004454509

Bankrekening: NL 42 INGB 0004 1674 51 t.n.v. KCOV Halleluja te Rotterdam