Organisatie

Organisatie

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Martha Prins
penningmeester: vacature
secretaris: Anita Richters-van den Heuvel
ledenadministratie: Til van Look-de Kroon
concertzaken: Hanneke Overeynder

Contactgegevens

E-mail: secretaris@kcovhalleluja.nl
Website: www.kcovhalleluja.nl
Telefoon: 010 – 4610 300

Doelstelling

 1. De Vereniging heeft ten doel de koorzang te ontwikkelen en te verheffen.
 2. De middelen, waarmee de vereniging haar doel wil bereiken zijn:
  1. het houden van repetities;
  2. het geven van openbare uitvoeringen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen;
  3. het houden van een muziekbibliotheek;
  4. het aanwenden van alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De Vereniging streeft ernaar om jaarlijks tweemaal een openbare uitvoering te geven van een oratorisch muziekwerk.

Activiteiten

Het koor repeteert op dinsdagavond in de kapel van de Prinsekerk, Schepenstraat 69 te Rotterdam-Blijdorp.

Financiën

Leden van de Vereniging betalen een contributie van € 30,- per maand.
Voor de concerten wordt een toegangsprijs gevraagd.
Verder worden fondsen geworven bij diverse stichtingen, bedrijven, instellingen en particulieren.

Het koor heeft de ANBI-status.

Kamer van Koophandel nr: 40341919

RSIN/Fiscaal nr: 004454509

Bankrekening: NL 42 INGB 0004 1674 51 t.n.v. KCOV Halleluja te Rotterdam