Lid worden

Lid worden

Op dit moment is bij Halleluja nog plaats voor nieuwe leden, zij het dat voor bepaalde stemgroepen een beperkt aannamebeleid geldt. Interesse? Kom dan eens kijken en luisteren op een van onze repetities.

Wat vragen wij van u?

U heeft voldoende muzikale kennis om zelfstandig uw partij te kunnen instuderen. Koorervaring, muzikaliteit en inzet zijn eveneens belangrijk.

U mag – als belangstellende – eerst 2 repetities bijwonen. Als de muziek, de wijze van repeteren en de koorsfeer u aanspreken, kunt u besluiten om lid te willen worden. In overleg met de dirigent wordt een afspraak gemaakt voor een stemtest. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in uw zangvaardigheid, in de klankkleur van uw stem en om uw stemsoort te bepalen.

Als u de stemtest met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u lid worden. De contributie bedraagt € 30,- per maand.

De partituren van de uit te voeren werken worden ofwel geleend ofwel zelf aangeschaft, na centrale inkoop door het bestuur. Verder moet men nog rekenen op de eenmalige aanschaf van zwarte koorkleding.

De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de kapel van de Prinsekerk, Schepenstraat 69, hoek Statensingel, Rotterdam-Blijdorp.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Elsine Sijsma via ledenadministratie@kcovhalleluja.nl of bellen naar 06 – 1678 4122.